علیرضا زارعی ظفرآبادی

با نوشتن، بیشتر زندگی میکنم.

علیرضا زارعی ظفرآبادی

با نوشتن، بیشتر زندگی میکنم.

روزنوشته ها

شعر هایی که خوانده ام

این دسته از نوشته ها، شامل گزیده ای ( نظر شخصی خودم) از شعرهایی ست که خوانده ام.

به همراه هر شعر ،احساسی را که در لحظه ی خوانش بر من گذشته و یا تجربه ی خاصی که تداعی شده و یا هرچیزی که مناسب آن احوال باشد یا نباشد می نویسم.

هدف من از این کار حفظ خاطره ی خوانش اشعار خاص و تاثیرگذار(برمن) و هم چنین به اشتراک گذاشتن آن ها با دوستان علاقه مندم است.

درج دیدگاه